כמה זה עולה?

השירות כרוך בעלות חודשית קבועה של 49 ש"ח.
המחיר מחושב לפי מספר העובדים המועסקים על ידך.

עלות חודשית כוללת עבור עובדים
סה"כ
סה"כ

לקבלת הצעת מחיר מותאמת אישית
עבור עובדים -

מיקו חושב בטלפון

עלות השירות מחושבת לפי
מספר העובדים שלך.
גם פשוט וגם גמיש!

מיקו חושב בטלפון

עלות השירות מחושבת לפי
מספר העובדים שלך.
גם פשוט וגם גמיש!